Adatvédelmi nyilatkozat:

 

Megrendelő beleegyezése: Ezt a weboldalt használva Megrendelő elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, és engedélyezi Szolgáltató számára adatainak használatát az itt leírtak alapján.

 

Alapszabályok

 

Az alábbi szabályok az összes általunk kezelt személyes adatra vonatkoznak:

 

1.) Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat.

2.) A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket.

3.) A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat.

4.) Bárkinek tájékoztatást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.

5.) Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.

6.) Direkt marketing üzeneteket (hírlevelek) kizárólag külön feliratkozás alapján küldünk, de a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges rendszerüzeneteket e nélkül is küldhetünk.

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény

2008. évi XLVII. törvény

2008. évi XLVIII. Törvény

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Felügyeleti szerv

 

Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud panaszt tenni.